0
0 items
Gezondheid

Verandering is natuurlijk !

By mei 15, 2020 No Comments

De Gezondheids- Samenleving.

Inmiddels is of word het merendeel van de samenleving geconfronteerd met de vreemde wereld die gezondheid genoemd word.

Nimmer is er zo’n grote onzekerheid geweest over ons welzijn en dat van ons medemens. We zijn ons allen te pletter geschrokken van een zogezegd zeer besmettelijk en dodelijk virus en naar wat nu blijkt had dit probleem gewoon beheersbaar geweest , ware het niet voor de gecreëerde paniek in de media en door onze overheid.

De vrees voor onze gezondheid maakt ons helaas een gemakkelijk slachtoffer voor mensen die in eerste instantie naar geld en aanzien kijken en wellicht in sommige gevallen de algemene gezondheid liever zien verslechteren in het belang van het verdien en controle model.

In eerste instantie wil ik u erop wijzen dat het vertrouwen en geloof in vaccinaties gebaseerd is op onjuiste gecorrumpeerde informatie, als deze essentiële informatie al beschikbaar is. In een gefilmde vergadering in 2019 van het WHO werd door de leidinggevende hiervan erkend dat het testen en de resultaten bij lange na niet afdoende zijn om ook maar een inschatting te maken van de veiligheid voor de gezondheid van de ontvanger.

Waarom krijgen we dit allemaal toegediend dan?? Deze vaccinaties/griepprikken en andere “preventieve” middelen zijn gebaseerd op het na-apen van het menselijk immuunsysteem. Dit systeem is het meest complexe systeem wat er in deze realiteit bestaat en wij hebben het gekregen van de natuur om ons te beschermen tegen alles wat in deze realiteit onze gezondheid kan schaden. Het bestaat uit nagenoeg alle virussen en bacteriën die bekend zijn en dit werkt allemaal samen in balans om ons in topconditie te houden.

We hebben ons helaas wijs laten maken dat onze “geleerden” slimmer waren als de natuur en dat zij verschrikkelijke “ziekten” konden voorkomen met een wondermiddel. Dit alles nadat door verbeterde hygiëne,schoon drinkwater en rioleringssystemen de ergste “ziekten” al grotendeels verdwenen waren. Omdat het immuunsysteem zo sterk is dat het zelfs een injectie met o.a. aluminiumchloride en vele andere schadelijke stoffen kan opvangen en er “sporadisch” iemand direct aan de injecties stierf , werd het een makkie om dit te centreren als een “veilig” voorbehoedmiddel(in werkelijkheid functieloos) en hier dik aan te verdienen over de rug van vele bange burgers ,de onjuist geïnformeerde artsen die naar hun idee het beste voor hun patiënten deden pikten ook hun graantje mee dus er was geen haan die ernaar kraaide.

Toch begon er iets te broeien in de samenleving , dit was voornamelijk door de vele gevallen van vaccinatieschade die onder het tapijt geveegd werden en de grote onmogelijkheid om aandacht voor dit probleem te krijgen zowel in de media als in de politiek. Ook de onaantastbaarheid van de producenten betreffende aansprakelijkheid was een doorn in het oog , er was geen mogelijkheid voor de getroffenen om hun gelijk en hun recht te krijgen , laat staan een fatsoenlijke afwikkeling van de psychische schade geleden door de ouders van de getroffen kinderen. Deze hadden ter goeder trouw hun nageslacht blootgesteld aan dit gevaar en , stel je maar eens voor……..

De laatste jaren word de roep om openheid en meer onderzoek steeds groter maar word ook steeds rigoureuzer tegengegaan door de media en o.a. het tegenhouden van medische publicaties. We leven helaas in een wereld waar 90 % van alle informatie selectief naar buiten word gebracht door degene die de kanalen van verspreiding beheersen. Dit is ook duidelijk merkbaar in deze wereldwijde “plandemie” waar we in terecht zijn gekomen. Een bijzonder probleem van de vaccinaties is namelijk dat het kennelijk alleen functioneel is als je een 96 % dekkingsgraad hebt. De enige optie om dit te verwezenlijken is als je de hele wereld vaccineert. En voilá daar is een wereldwijde bedreiging van een “novel”virus en de vaccinatie producenten en belanghebbenden staan te springen.

Inmiddels is de echte wetenschap al lang zover om de schadelijkheid en onzinnigheid van vaccinaties aan te tonen en dit kan ook in vele publicaties nagegaan worden, onder ander het onderzoek van Prof. C. Exley (https://www.keele.ac.uk/aluminium/groupmembers/chrisexley/publications/ )waar wij zeer veel waarde aan hechten heeft onomstotelijk bewezen dat vaccinaties een zeer negatief effect op het lichaam hebben op het moment van toedienen tot vele jaren daarna in de vorm van o.a. aluminiumaccumulatie in het lichaam. Het ingespoten aluminium kan het lichaam nagenoeg niet verlaten omdat het niet door het lichaam kan worden verwerkt zoals alle ander metalen en mineralen. In dit opzicht is Aluminium uniek en het specialisme van de professor op het gebied van biochemische reacties van Silica en Aluminium in de natuur hebben dit aan het licht gebracht. Je zou zeggen dat dit wereldnieuws zou zijn maar hieraan worden slechts enkele artikelen in gezondheidsmagazines en websites aan gewijd en het onderzoek van de professor word met moeite door donaties gefinancierd.

Waarom? Deze man heeft aan het licht gebracht dat Aluminium de grootste oorzaak is van het gigantisch aantal gevallen van neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, Autisme enz.. Erg vervelend als je de hele wereld wilt inspuiten met dit goedje…we kunnen ons zich niet voorstellen hoe corrupt onze gezondheidszorg eigenlijk is. Zijn laatste publicatie https://www.nature.com/articles/s41598-020-64734-6 Laat duidelijk zien dat mensen gestorven aan een neurologische degeneratieve ziekte veel hogere waarde Aluminium in hun brein hebben dan de gemeten resultaten bij “gezonde “ hersenmonsters. Dit verband en ook het verband met het eiwit Amyloid-β en Aluminium is al door de professor met zelfontworpen aluminiumfluorisatie technieken aangetoond en zelfs op beeld terug te vinden. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020306848 Een schande dat de instanties zoals WHO en de Alzheimer Stichting ,alsmede de overheid dit werk niet nader onderzoekt. Hieruit blijkt maar weer dat de belangen van Big Pharma erg doorwegen bij het toekennen van funding en het nagaan van nieuwe publicaties.

Gelukkig komen wereldwijd nu chirurgen,specialisten en artsen naar buiten met het bedrog van deze Corona Plandemie en zien de mensen hopelijk dat het beleid van de WHO niet in het gezondheidsbelang is maar vooral in dat van wereldwijde beheersing van onze gezondheid. Het gegeven advies ,de aangedragen behandelingen en het ontkennen van wetenschappelijk erkende behandelingen maakt het duidelijk dat zij een hele andere agenda hebben. Agenda 2030?

Om deze dwaling in onze perceptie van de persoonlijke gezondheid te sturen zijn wij van 2D Silicawaters dit unieke Silicawater gaan importeren , persoonlijk heb ik de effectiviteit van Silicawater mogen aanschouwen bij mijn vader die Alzheimer had. Na twee weken was er een duidelijke verbetering in zijn functies en alertheid te zien door de verlaging van zijn aluminiumgehalte dankzij het drinken van silicawater. Ik heb hem een jaar dit wonderlijke water laten drinken circa 1,5 liter per dag en na een paar maanden verdwenen zelfs zijn hallucinaties van mensen in zijn woning.(! Dit is een ongekende verbetering die bij Alzheimer onmogelijk word geacht, naar mijn mening!)

Dit allemaal zonder enige medicatie en alleen het drinken van een water rijk aan siliciumdioxide! Mijn besef van het belang welke stoffen wij in ons lichaam stoppen is sindsdien enorm gegroeid en als je het een beetje logisch bekijkt veroorzaken we de meeste ziekten zelf door ongebalanceerde voeding en stress , we proberen dit dan te herstellen door onze biologie in de maling te nemen door toediening van voor het lichaam giftige stoffen met een klein beetje(meestal uit de natuur afkomstig) medicijn. Het word tijd dat iedereen zich gaat beseffen dat onze gezondheid afhangt van balans in ons lichaam en geest en dat dit bereikt word door het toedien van de juiste natuurlijke middelen en rust. Het besef van balans en hierdoor een optimaal werkend immuunsysteem is het enige wat ons kan redden van de destructieve kracht van wereldwijde vaccinatie.

Een vooruitstrevende stem hiervoor is Dr Shiva Ayyadurai(https://shiva4senate.com/ )deze uitvinder van Email(op 14 jarige leeftijd) is een zeer gerespecteerde wetenschapper/uitvinder met vele titels en onderscheidingen op zijn naam. De afgelopen maanden promoot hij zichzelf op internet en publiekelijk voor een senaatschap in de USA en voor zijn bedrijf Cytosolve welke de duizenden jaar oude ayurvedische medische kennis combineert met systems biology. (MIT sinds 2003) Het behandelen van de gezondheid volgens een uniek persoonlijk model dat de energiestromen en de individuele behoeften in balans brengt klinkt logisch , helaas is het systeem van tegenwoordig precies het tegenovergestelde nl. massale symptoombestrijding !

Omdat elk mens een unieke huishouding heeft, heeft elk lichaam en geest ook verschillende aanvullingen nodig om de optimale balans te bereiken, In deze balans is ons immuunsysteem op zijn sterkst en durf ik je te verzekeren dat je de rest van je leven niet bang hoeft te zijn voor ziekte.

Voeding en het besef van het lichaam als een systeem is de enige weg naar een optimale algemene gezondheid voor iedereen. In de natuur groeit alles in harmonie en perfectie , de imperfectie is een heel klein percentage die de perfectie verduidelijkt maar ook aantoont dat een lichte onbalans grote gevolgen heeft. Waarom gooien we de duurste en meest gebalanceerde voeding(benzine) in onze auto en rijden we daarna langs de Mac om ons veel geavanceerdere systeem te voorzien van complete bagger in de vorm van fabrieksmatige onnatuurlijk chemisch gereinigde rommel waarvan de eigenaren alleen denken aan massale winsten en zo min mogelijk kosten? Vinden we het raar dat we ziek worden en daar gaan we dan weer graag een dure zorgverzekering voor afsluiten. Onze kinderen verdienen beter en de kennis voor optimale gezondheid is helemaal geen geheim en makkelijk bereikbaar als we allen erkennen dat de natuur de beste genezer is en niet belanghebbende “geleerden” in dienst van naar blijkt schimmige instanties.

India met 1,3 miljard inwoners en nog geen 2000 Corona doden is een goed voorbeeld van een veel lagere besmettingsgraad doordat de mensen daar nog de traditionele voedingsstoffen en rituelen beoefenen en in ere houden, meditatie als stress relief en yoga voor goede fysieke en mentale balans brengt de mensen daar kennelijk een sterk immuunsysteem. Het regel matig nuttigen van turmeric bijvoorbeeld geeft het lichaam al zoveel voordeel in het tegengaan van vele kwalen. Een simpele goede combinatie van essentiële voedingstoffen kan je gezondheid zoveel helpen maar dit word nagenoeg niet geleerd aan onze kinderen . Die moeten het doen met een verouderde Schijf van Vijf die inmiddels medisch schadelijk is naar mijn mening en naar gelang mijn onderzoeken aangaande het effect van verschillende voedingstypen in ons lichaam. Wederom is de wetenschap volledig op de hoogte maar dringt het op de een of andere manier niet door, of worden we gewoon niet goed genoeg geïnformeerd? Als je er niet naar zoekt moet je het momenteel doen met de info die je door grote machtige coöperaties word toegespeeld. En dit is niet best voor je gezondheid durf ik je te melden..

Er is heel veel onderzoek dat ACILIS by Spritzer® Silicawater het immuunsysteem ondersteund en het lichaam significant kan verbeteren van binnenuit. Siliciumdioxide/Silica is een essentiële stof in onze chemische huishouding en is betrokken bij heel veel processen in het lichaam. De ware ontdekking van de voordelen van Silicawater staat voor de deur en wij zijn blij dat we de mensen de kans kunnen geven hiervan te genieten en hun lichaam te kunnen bedienen met zoveel voordelen.

Als we als Nederlanders dan toch moeten pionieren zoals we in de geschiedenis hebben laten zien ,laten we dan in plaats van om onzinnige milieuregels ons druk gaan maken om de gezondheid en de weerbaarheid van onze gezondheid als natie. Laten wij als klein land het experiment van eeuwenoude technieken verbinden met hedendaagse technologie. De kennis en de wil om onze kinderen een betere toekomst te geven is er. Wat wij als burgers moeten doen is de grote bedriegers eruit schoppen en eisen stellen aan onze gezondheidszorg vanuit de overheid. Langzaam overstappen op een natuurlijke ayurvedische systems biology kennisbasis lijkt mij geen achteruitgang. Die medicijnen van het huidige systeem zijn alleen maar een groot probleem gebleken grotendeels gebaseerd op symptoombestrijding en de oorzaken zijn uit het zicht geraakt. Namelijk het herstellen van de natuurlijke balans van het systeem, hier moeten we allen ons steentje aan bijdragen.

Gezondheid, Dennis Nelisse

Leave a Reply