Skip to main content
Gezondheid

Silicawater en MS

Home > Gezondheid > Silicawater en MS

Multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose (MS) is een verwoestende ziekte van het centrale zenuwstelsel en treft ongeveer 1 op de 1000 personen in Nederland. De oorzaak van MS is onbekend en bevat waarschijnlijk genetische en omgevingsfactoren, evenals levensstijlkeuzes. Er is geen remedie voor MS en de huidige therapieën zijn beperkt en richten zich primair op de symptomen van de ziekte. Wij onderzochten het effect van Silicawater.

Het onderzoek naar silicawater en MS

Wij, aan de Keele University, waren geïnteresseerd in een verband tussen menselijke blootstelling aan aluminium en MS. Omdat ons onderzoek aantoonde dat getroffen personen een ongewoon hoge lichaamsbelasting van aluminium hebben. We toonden aan dat individuen met relapsing-remitting MS (RRMS) en secundair progressieve MS (SPMS) aanzienlijke hoeveelheden aluminium in de urine afscheiden (Exley et al., 2006). Dit, zo dachten we, een onverwachte bevinding leidde ons ertoe te speculeren of aluminium een rol zou kunnen spelen bij MS? Eén aanwijzing dat dit mogelijk een rol speelde was de consistente observatie in diermodellen van aluminiumvergiftiging. Dat myeline een voorkeursdoelwit is voor aluminium in de hersenen. Omdat de afbraak van myeline een belangrijke factor is in de progressie van MS bij de mens. Hebben we de hypothese dat de menselijke blootstelling aan aluminium een rol speelde bij de ziekte gesteld.

De onderzoeksvraag.

We hebben een klein klinisch onderzoek ontworpen om onze observatie. Dat mensen met MS een hoge lichaamsbelasting van aluminium hebben, verder te testen en we hebben in het onderzoek een prospectief therapeutisch element opgenomen. We hadden eerder aangetoond dat regelmatig drinken van een siliciumrijk mineraalwater een effectieve en niet-invasieve therapie was voor het verwijderen van aluminium uit het lichaam.

Zou het ook effectief zijn in het helpen verwijderen van aluminium uit het lichaam van individuen met MS? Noch de onderzoeksraden, noch de liefdadigheidsinstellingen van de lidstaten in het Verenigd Koninkrijk waren bereid om onze proef te financieren. Dus benaderden we Spritzer, een Maleisisch mineraalwaterbedrijf. Zij kwamen samen met het ACORN-plan van de Keele University om de proef te ondersteunen als onderdeel van een doctoraat.

Onze bevindingen.

We hebben de proef afgerond tegen het einde van 2015 en de resultaten worden nu gerapporteerd in het tijdschrift EBioMedicine. De proef liep over 24 weken. Gedurende de eerste 12 weken (aangeduid als de controleperiode) maten we eenvoudigweg urine-uitscheiding van aluminium en silicium bij 15 personen met SPMS. Vervolgens hebben we deze metingen voortgezet gedurende de volgende 12 weken (aangeduid als de behandelingsperiode) gedurende welke tijd alle personen dagelijks minstens 1L siliciumrijk mineraalwater (ACILIS by Spritzer®) dronken. De resultaten van de proef zijn ondubbelzinnig. Zowel om aan te tonen dat mensen met MS een hoge lichaamsbelasting van aluminium hebben en om aan te tonen dat regelmatig drinken van Spritzer heeft geholpen aluminium uit hun lichaam te verwijderen.

Hoewel geen van de deelnemers tijdens de 24 weken van de proef recidieven leed, is deze periode te kort om te weten of ze baat hebben gehad bij het drinken van het siliciumrijke mineraalwater. We weten nu echter dat mensen met MS te veel aluminium in hun lichaam hebben en daarom, als aluminium bijdraagt aan hun ziekte, kan regelmatig drinken van een siliciumrijk mineraalwater een broodnodige, eenvoudige, niet-invasieve en effectieve therapie voor personen met MS zijn.

Exley C, Mamutse G, Korchazhkina O, Pye E, Strekopytov S, Polwart A & Hawkins C (2006) Verhoogde urinaire excretie van aluminium en ijzer bij multiple sclerose. Multiple Sclerosis 12, 533-540.

Christopher Exley PhD FRSB

Winkelwagen0
Geen producten in de winkelwagen!
Doorgaan met winkelen!
0